Grupa kontynuująca:

- poniedziałek     19.00 - 20.00

- środa                  19.00 - 20.00

Grupa początkująca:

- poniedziałek     20.00 - 21.00

- środa                  20.00 - 21.00